Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního a dalšího vzdělávání nabízí katedra aplikované ekonomie FF UP zájemcům z řad studentů i široké veřejnosti studium akreditovaného programu Ekonomika a management pro praxi

Pro úspěšné profesní uplatnění v jakémkoliv oboru je nezbytná znalost ekonomického pozadí činností. Cílem jednotlivých kurzů je proto pomoci účastníkům zorientovat se v klíčových aspektech ekonomiky a managementu. Náplň je určena pro všechny cílové skupiny, které si chtějí rozšířit svůj profesní profil, tedy pro drobné podnikatele, zaměstnance, studenty, absolventy škol či osoby hledající práci.

Modul se skládá z celkem osmi různých prakticky orientovaných kurzů pokrývajících hlavní oblasti ekonomiky a managementu s tím, že si každý účastník volí jeden nebo více kurzů dle své potřeby, nebo celý modul (8 kurzů) za zvýhodněnou cenu. Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně pokročilé, v případě zájmu si lze předem domluvit také výuku pro pokročilé. Obsah je vždy v maximální míře zaměřen na aktuální znalosti využitelné v praxi. Všem účastníkům je poskytována možnost individuálních konzultací konkrétních problémů.

Absolventi po úspěšném ukončení každého z kurzů obdrží osvědčení.

Obecná specifikace: Jedná se o jednodenní kurzy s 8 hodinovou dotací (1 hod/45 min plus přestávky). Výuka probíhá od 9:00 do 16:30 v prostorách katedry aplikované ekonomie UP. Výuku lze zajistit i v sídle objednavatele (v případě vyššího počtu účastníků z téže organizace). Výuka je vedena vždy jedním lektorem s odpovídající odbornou kvalifikací, který se zároveň podílí na výuce akreditovaných studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Minimální počet účastníků ve skupině je 6, maximální 20. Kurzy probíhají 2x ročně (v zimním a letním semestru), a to v období říjen/listopad a březen/duben. Uzávěrky přihlášek jsou září a únor daného roku.

Modul tvoří celkem 8 kurzů. Jedná se o: 

  1. Právní formy podnikání
  2. Financování majetkové struktury podniků
  3. Informační hodnota účetní evidence
  4. Daňová struktura v České republice
  5. Veřejná ekonomika
  6. Marketing
  7. Základy obecného managementu a řízení lidí
  8. Projektový management a fundraising

Kontaktní osoby:
Branka Čačkovičová
Institut celoživotního vzdělávání FF UP
Tel. 585 633 654
branka.cackovicova@upol.cz
www.icv.upol.cz

Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D.
Katedra aplikované ekonomie FF UP
Tel. 585 633 322
pavla.slavickova@upol.cz

Podávání přihlášek a další informace viz: www.czv.upol.cz