Ph.D. studium

Katedra aplikované ekonomie zajišťuje doktorské studium v prezenční a kombinované formě v oboru Ekonomicko-manažerská studia. Více informací o oboru ke stažení zde a informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Se svými dotazy se můžete obracet na doc. Ing. Jaroslavu Kubátovou, Ph.D. (jaroslava.kubatova@upol.cz).