Učitelská způsobilost

Katedra aplikované ekonomie nabízí prezenční a nově i kombinované studium Učitelské způsobilosti pro ekonomy.

Jedná se o doplňkové studium k magisterskému navazujícímu studiu, které
absolventa opravňuje k výuce ekonomických disciplín na středních školách.
Studium je organizováno Institutem celoživotního vzdělávání FF UP.

Termín pro podávání přihlášek pro prezenční formu je vždy k 30. září daného akad. roku. KAE zajišťuje výuku Didaktiky ekonomie (Didaktika diplomového/nediplomového oboru). Ve stagu jsou předměty vedeny pod kódem KAE/D1UZ v ZS a KAE/D2UZ v LS.

Podrobné informace k obsahu a organizaci studia zde.

Kontaktní osoba na KAE: Mgr. Jaromír Tomčík (jaromir.tomcik@upol.cz), Mgr. Pavla Slavíčková, Ph.D. (pavla.slavickova@upol.cz)

Studijní text: J. Tomčík: Didaktika ekonomie, Olomouc 2015.