Odborné konference

Katedra aplikované ekonomie je již od roku 2006 pořadatelem tradiční mezinárodní vědecké konference s názvem Znalosti pro tržní praxi (Knowledge for Market Use), která je vždy doplněna o aktuální podtitul. Cílem konference je prezentace aktuálního vývoje řízení znalostí a jeho odrazu v managementu, marketingu, ve finančním řízení a v dalších oblastech znalostní ekonomiky. Od roku 2012 jsou sborníky z této konferenci indexovány na Web of Science. Více informací viz o konferenci zde.

 

Spolu s Katedrou romanistiky FF UP se Katedra aplikované ekonomie podílela v letech 2009 až 2011 na organizaci konferencí na téma Víno jako kulturní fenomén.  Sborníky konferenčních příspěvků v pdf verzi ke stažení níže.