Vědecké sborníky

Pavla Slavíčková (Ed.), Knowledge for Market Use 2016: Our Interconnected and Divided World. Olomouc 2016. ISBN 978-80-87533-14-7.

Pavla Slavíčková - Jaromír Tomčík (eds.), Znalosti pro tržní praxi 2015. Ženy-podnikatelsky v minulosti a současnosti. Olomouc 2015. ISBN 978-80-87533-12-3.

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2014. Média a komunikace ve 21. století. Olomouc 2014. ISBN 978-80-87533-07-9.   

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2013. Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva. Olomouc 2013, ISBN 978-80-87533-05-5.

Pavla Slavíčková (ed.), Studentská vědecká konference 2013: sborník příspěvků. Olomouc 2013, ISBN 978-80-87533-06-2.

Pavla Slavíčková (ed.), Znalosti pro tržní praxi 2012. Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu, Olomouc 2012, ISBN 978-80-87533-04-8.

Klára Bendová – Lucie Vavrysová (eds.), Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků, Olomouc 2011, ISBN 978-80-87533-02-4.

Pavla Slavíčková (ed.), Akademické pohledy do znalostní ekonomiky. Sborník Katedry aplikované ekonomie FF UP, Olomouc 2011, ISBN 978-80-904477-8-3.

Klára Bendová – Lucie Vavrysová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén. Sborník z 3. mezinárodní interdisciplinární konference Víno jako multikulturní fenomén, konané v Olomouci ve dnech 28. a 29. dubna 2011, Olomouc 2011, ISBN 978-80-87533-00-0.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi, Olomouc 2010, ISBN: 978-80-904477-5-2.

Pavla Slavíčková (ed.), Ekonomické pohledy generace Y. Sborník studentských vědeckých prací Katedry aplikované ekonomie FF UP, Olomouc 2010, ISBN 978-80-904477-7-6.

Jaroslava Kubátová – Jitka Uvírová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén, Olomouc 2010, ISBN 978-80-904477-4-5.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2009, Uherské Hradiště 2009, ISBN 978-80-87273-02-9.

Jaroslava Kubátová – Jitka Uvírová (eds.), Víno jako multikulturní fenomén. Publikace vzešla z tematické mezinárodní interdisciplinární konference v Olomouci 23. a 24. 4. 2009, Uherské Hradiště 2009, ISBN 978-80-87273-01-2.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008, Uherské Hradiště 2008, ISBN: 978-80-87273-00-5.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2007, Olomouc 2007, ISBN: 978-80-903808-8-2.

Jaroslava Kubátová (ed.), Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu, Olomouc 2006, ISBN: 80-244-1468-6.