Studijní materiály

Výuka některých kurzů KAE probíhá s využitím prostředí Moodle, kde jsou uvedeny podrobnější pokyny a informace ke kurzům, jsou zde k dispozici studijní materiály, zadání úkolů a můžete tam i hotové úkoly zasílat. 

Vstup do Moodlu je zde.

Více pokynů včetně návodu pro registraci najdete zde.