Studijní plány

Aktuální obsah studijních plánů všech oborů realizovaných na katedře aplikované ekonomie FF UP naleznete na stránkách studijního oddělení FF UP a dále v ISI Stag (v části Studium a výuka  Programy a obory).